BANAN

Åreprerace banorna är gjorda så att du får känna på vad multisport kan innebära. De är starkt inspirerade av banan uppe i Åre trots andra naturliga förutsättningar än vad Åre har. Banorna är ganska tuffa men det är du själv som bestämmer om du vill köra hela eller ej.