RACE INFO UPPSALA

Race Info Uppsala

 

-ATT TÄNKA PÅ-

Ta med helt ombyte så du kan vara med efter målgång och umgås med en grillad korv.

Området vid Sunnerstagropen är välbesökt av folk, vi har inget företräde gentemot andra så visa hänsyn.

 

 

-TIDTAGNING-

Ha egen klocka som startas enligt beskrivning under rubriken "STARTEN"

Det kommer även finnas en klocka vid målgång, notera din tid och skriv upp den på arket vid målet. Om du ej vill skriva upp din tid så skriv bara att du deltagit.

 

-STARTEN-

Signal om 3 ges 3min innan start, signal om 2 ges 2 min innan start, nedräkning 10-0 sker 1 min innan start då en signal ges för att alla ska kunna starta sina klockor.

Ca 10 sek innan start utropas "start inom 10 sekunder" START sker vid given signal.

 

-BANAN-

Eget ansvar att hitta banan gäller, den är bara stödsnitslad.

Spåret enligt kartorna ska följas.

Max 1 meter från snitsel.

 

- PADDLINGEN-

Flytväst är krav.

 

-LÖPNINGEN-

Spring efter egen förmåga och håll er på benen.

 

-CYKLINGEN-

Cykling är ej tillåten i växlingsfållan.

Hjälm är krav.

Cyklingen följer befintligt MTB spår, testa gärna spåret innan.

 

-VÄXLINGSOMRÅDET- / -VÄXLINGSFÖRFARANDET-

Din cykel och övrig utrustning kan ligga inom 1,5x1,5 meter att tillgå.

Ingen cykling får ske i växlingsfållan, detta medför att målgång kommer att ske springandes med cykeln.

 

-MÅLGÅNG-

Målgång sker springandes genom växlingsfållan med cykel (cykeln ska med över mållinjen)

Vid mållinjen finns en klocka, notera tiden och skriv upp den på arket (eller skriv bara att du deltagit).

 

 

-TIDER-

17.40 Tävlingsgenomgång vid TC.

 

18.00 Start.

 

19.00 Beräknad första målgång.

 

20.00 Utlottning av riktigt trevliga saker från ÅPR's partners. Korv grillning.

 

(Sker till de som deltagit och är på plats)

 

Copyright © All Rights Reserved